Jestli chcete spřátelit, klikni zde

Reklamky zde

Zprávy autorovy (mě) zde

Červen 2009

Etymologie

23. června 2009 v 18:25 Architektura
Slovo architektura pochází patrně z řeckého slova architekton odkud proniklo do latiny a později i ostatních jazyků.
Původní význam tohoto slova byl patrně tesař a teprve později se změnil na stavitele stavby a teprve Starověký Řím chápal architekta jako autora návrhu stavby.


Cíle architektury

23. června 2009 v 17:29 Architektura

Názory na to co by mělo být cílem architekta a kam by měla architektura směřovat se během doby vyvíjejí, přesto lze za stále platné považovat zásady formulované tři stěžejní body, které formuloval Vitruvius Polio a na které se architekt musel ohlížet bez ohledu na dobu vzniku stavby. Za prvé je nutno přihlížet k firmitas tj. statické pevnosti a stabilitě stavby, tento bod limitují technické znalosti doby a prostředí vzniku stavby. Druhým bodem je utilitas tj. praktický cíl stavby, jemuž se stavební plány nutně musí přizpůsobit. Třetím bodem je pak venustas tj. estetický cíl, který je zpravidla poplatný estetickým názorům doby vzniku.

1. FIRMITAS - statická pevnost a stabilita stavby
- limitováno technickými znalostmi doby a prostředí vzniku stavby
2. UTILITAS - praktický cíl stavby
- musí se přizpůsobit stavebnímu plánu
3. VENUSTAS- estetický cíl
- estetický názor doby vzniku

Tyto tři body se víceméně projevily na každé stavbě, přesto procento, kterým byl zastoupen jednotlivý z těchto bodů je velice variabilní.

V současné době se objevuje řada nových požadavků, které souvisí s užitečností stavby. Mezi takové věci lze počítat požadavky na to, aby následný provoz byl co nejlevnější (nízko energetické stavby) a zároveň ekonomické požadavky na cenu stavby. Dalším požadavkem moderní doby je soulad s ekologickými zásadami.

Cíle po většinu historie byly realizovány jednotlivými uměleckými slohy, které se odrazily i v architektuře. Tyto slohy byly dominantní na velkém území a rozvíjely se relativně dlouhou dobu. Tento trend byl narušen až ve 20. století, kdy přestaly takové styly existovat, respektive došlo k jejich překotnému vývoji, který způsobil, že vznikla konkurence mezi jednotlivými styly. Architektura se tak osamostatnila od ostatního umění a ačkoli je jím ovlivňována není s ním přímo spojená. Tato nejednotnost vedla k tomu, že se nehovoří o stylu, ale o architektonické škole, kterou zpravidla ovlivnil jeden či několik významných architektů.


Architektura jako taková

12. června 2009 v 20:25 | Lenka |  Architektura
Architektura se nejčastěji používá jako synonymum pro stavitelství.
Je to však velmi široký pojem. Zabývá se od urbanismu (města, parky), klasického stavitelství budov, přes detailní design až po zahradní či nejznámější bytovou architekturu.
V užším pohledu na pojem architektura znamená stavbu s uměleckým pojetím a názorem.
Znázorňuje tak umělecké ztvárění staveb, jejich styl a způsob, jakými byly postaveny.
Architektura je tak chápána jako určitý druh uměleckého díla, které je zároveň symbolem kraje a doby, ve kterém byla daná stavba postavena.

Člověk, který se architekturou zabývá se nazývá - Architekt.
Návrhář - Designer (ať už bytový, zahradní či jakýkoli jiný)

Díky dlouhému vývoji se ustálila jistá pravidla vyjadřování, která obecně vypovídají o tom jaké tvary a materiály či jejich kombinace jsou vhodné pro jaký účel.
Ikdyž architektura začíná od doby, kdy si lidé začali stavět přístřešky, ve skutečnosti se začal projevovat až ve starověkých říších, jako byl Sumer či Egypt. Z Egypta také pochází první historicky doložený architekt, kterým byl egypťan Imhotep z doby kolem roku 2650 př. n. l., měl být stavitelem první tzv. Džoserovy pyramidy.
Džoserova pyramida

Historicky se v architektuře odráželo mnoho pohledů, přičemž základním pohledem nejen evropské architektury byla její podřízenost harmonii. V 19. století se harmonii staveb nadřadil účel stavby. Tím se architektura oprostila od estetických teorií a začala se zabývat především účelností. To vedlo k tomu, že výběr stavebního materiálu, zvolená forma i rozměry byly podřízeny účelu stavby. Protože se tak hlavní zájem architekta přesunul od vnějšího prostoru stavby směrem k vnitřnímu prostoru, začalo se pracovat s novým termínem architektonický prostor. V průběhu 20. století tak došlo k tomu, že architektura získala nový a od historického pojetí poměrně odlišný pohled.


klikni pro celý článek ->

Jára Cimrman - Blaník

12. června 2009 v 19:59 Vtipná videa

hra v loutkovém provedení:


Jára Cimrman - Afrika

12. června 2009 v 19:41 Vtipná videa

Jára Cimrman: geniální avšak neexistující humorista vyzkoušel asi všechny povolání a jeho život byl plný objevů, dobrodružných cest a rodinných zvratů. Autory jsou Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak.

Toto je úryvek z hry Afrika.


Základní pixelky

12. června 2009 v 19:17 Pixelky

Datum: xhttp://i4.piczo.com/view/2/5/5/z/l/2/0/u/z/c/v/d/img/i195661588_29534.gif?redirsrc=imgxxxx
Čas: xx
Počasí: xxxxxx
Jídlo: xxxxxx
Pití: xxx
Oblečení: xx
TV: xxx xtv.gif image by spookys-graphixx
Music: xxxmusic
ICQ: xxmessage.gif image by spookys-graphixxonline.gif image by spookys-graphixxoffline.gif image by spookys-graphixxaway.gif image by spookys-graphixxna.gif image by spookys-graphixxinvisible.gif image by spookys-graphixxruka.gif image by spookys-graphixxnotice.gif image by spookys-graphix
Práce na PC: xxxx
Škola: xxstudy.gif image by spookys-graphix
Kluci: xxxpeople.gif image by spookys-graphixxlove-1.gif love image by spookys-graphix
Nálada: xx
Namalovaná: xxx

Šipky: xxxxxxxxxx2-1.gifxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ovoce: xxxx

Poháry: xxx

Pastelky: xxxxxxxxxxxx

Hudba: x

Smajlíci:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

• The Simpsons: - - - -


• South Park: - -

• Spongebob: - - - - - -

• Garfield: - - - - -

• Wallace and Grommit: - - -

• Other: - - - - - -

Perličky ze školní lavičky!

12. června 2009 v 18:59 Škola a všechno kolem...
>>> Učitelka matematiky:
Kolikrát vám budu vysvětlovat, že jedna polovina je jedna polovina.
Neexistuje žádná malá nebo velká. Je to prostě jen polovina!
Ale to je tím, že když tady něco vysvětluji, tak větší půlka z vás nedává pozor!
...............................................................................
>>> ( spolužák "prdí" na ruku ). Učitelka : " Já tady cítím zvuky!"
..............................................................................
>>> Doplňte větu: Na stěně visí hodiny, otec hlava...... Žák doplnil otec hlava piliny
...............................................................................
>>> Michal se ptá:Pani profesorko a co tam mám napsat když mi chybi čárka??
A profesorka:tak tu větu opiš celou i s tou čárkou..
A Michal:a proč jste mi to zapsala jako minus bod to přece není hrubá chyba!!
A Profesorka:Ale Mííšo to není hrubá chyba to je DEBILNÍ CHYBA
...............................................................................
>>> Berkerová: Suchozemské ryby!
...............................................................................
>>> při zkoušení : váš milý úspěch na mě sice působí,
nicméně tu dvojku vám dát musí....
..............................................................................
>>> ....a poté se objevují různé jazykové paskvily.
Například jena naše kolegyně, češtinářka, také pořád říkala
"Vo co gou" .... chytrá to byla žena...
................................................................................
>>> Uvedomte si, ze tu ste na druhom Harvarde
a pre mna ste iba prazdne skatulky na beziacom pase,
ktore ja naplnim a poslem dalej.
...............................................................................
>>> Učitelka:Tak mi Moniko řekni co je to flóra.
Monika:Máslo?
...............................................................................
>>> Na co se Tě mám zeptat, abych Ti mohla dát čtyřku.
Tak se mě pane učiteli zeptejte, jak se jmenuju.
...............................................................................
>>> Karel Hynek Mácha se narodil od roku 1810 do roku 1836
...............................................................................
>>> To není o umění jde o talent!
...............................................................................
>>> učitel: a lot of desert - to není hodně pouští. Co to je?
žák: To je hodně pustochy...

..............................................................................
>>> Učiel: Přeložte větu: This international bussiness magazine...
Žák: Tento internacionální byznysový magazín...

..............................................................................
>>> učitel: Hedvábí se pěstuje, nebo chová?
žák: Bourec morušový se pěstuje a hedvábí se chová

.............................................................................Učení ve starověku a středověku

12. června 2009 v 18:58 Škola a všechno kolem...
A JE TU OPĚT ŠKOLA...
Tak nám dnes opět začala škola. Prázdniny jsou již historií a nám nezbývá, něž opět zasednout do lavic a o prázdninách si nechat už jen "zdát". Určitě řada žáků, studentů...si řekne, že škola je pěkná otrava a děs - ale věřte, bylo hůř !!! A když si člověk pak přečte pár informací o "školství" za středověku či starověku, uvědomí si, že ta škola až tak hrozná není.
Posuďte ....

- škola v minulosti nemá s tou dnešní nic moc společného. Nejen, že se učily jiné předměty, ale vůbec se nešetřilo přísnými tresty - výprask byl na denním pořádku !!!
► SUMER◄ .
- tak tady to zřejmě začalo. První žáci zde zasedli do školních lavic před více než 5000 lety.
Školní lavice neměla nic společného s tou dnešní, byla totiž z hliněných cihel. Ostatně, hlína byla v Sumeru oblíbeným materiálem
- to už víme ☺. Takže z ní byly vyrobeny i první "sešity".
* Panu učiteli se říkalo " školní otec" a potkali by jste tam i "velkého bratra" - to byl pomocník, který připravoval pro žáky hliněné tabulky, ale také třeba kontroloval úkoly.
A pozor, škola měla i svého pověřence, který s bičem v ruce dohlížel na školní kázeň !
►EGYPT◄ .
- o vzdělání dětí se starala matka. Děti z chudých rodin se však velmi brzy začínaly účastnit prací na poli nebo v dílně.
Děti z bohatých rodin se od 5-6 let věku shromažďovaly v paláci nebo chrámu, kde se učily číst, psát a počítat, aby z nich za několik let byli písaři, stavitelé či soudci.
Obzvlášť písaři se na svůj úřad připravovali dlouhá léta. Jejich povolání však bylo považováno za jedno z nejušlechtilejších.
I zde ale byly důtky "věrným přítelem" vyučujícího.
►ČÍNA◄ .
- do sedmi let děti vyrůstaly spolu.
Chlapci se učili říkat rozhodným a pevným hlasem "ano" a dívky se pro změnu učily poníženosti.
Od sedmi let se chlapci učili ve škole obřadům a dvornosti, ale také tančit, střílet z luku a řídit vůz.
Dívky zůstávaly doma a učily se tkát, příst, šít a pečovat o housenky bource morušového.

ŘECKO◄ .
Sparta - sice tvrdtá výchova, ale ráj pro kleptomany!

- z dějepisu víme, že žáci chodící do školy ve Spartě to neměli vůbec lehké.
Neustále se tam válčilo a tomu byla přizpůsobená také školní výuka, která byla od malička pro žáky hodně tvrdá a to bez ohledu na pohlaví ( rozdíl byl pouze v tom, že dívky končily po sedmi letech, ale pro chlapce výuka pokračovala).
V sedmi letech byli malí chlapci i dívky odebráni od rodičů a vychovávani pod dohledem státu.
Hlavní náplní výuky byl tělocvik, ale učilo se i psaní, čtení, zpěvu ...Tvrdá výchova pro chlapce končila ve dvaceti letech, kdy se stávali vojáky.

* Ve spartské škole se nevyplácelo zlobit - za každou neposlušnost byl totiž žák zmrskán důtkami.
Zajímavostí ovšem je, že se zde pohlíželo na krádež ne jako na provinění, nýbrž jako na důkaz chytrosti a obratnosti. Ovšem, pokud byl žák při krádeži přichycen, výprask ho neminul.
Athény - dívky a otroci do školy nesměli
- cílem athénské školy bylo vychovat krásného a dobrého člověka.
Učilo se čtení, psaní, počítání, kreslení, recitování, tanec ...ani zde ovšem nebyl tělocvik opomenut.
Jako sešit žáci používali voskové tabulky, do kterých se rylo bronzovým rydlem.
* Místo aktovky měl každý žák svého otroka, který jej doprovázel do školy a čekal na něj po dobu vyučování před školou.
Otroci totiž nesměli do školy vkoročit - tam nesměly ani dívky, ty se učily doma starat o domácnost.

Zajímavostí je, že se Řekové neučili cizí jazyky - byli totiž přesvědčeni, že se každý cizinec musí naučit řecky.
►STŘEDOVĚK◄ .

- pro množství času, který byl věnován výuce těžké latiny, která byla vyučovacím jazykem, nezbyl čas téměř na nic jiného.

* Škola byla opravdu tvrdá.Trestalo se bitím, klečením na hrachu, nasazením potupné masky, půstem či dokonce školním vězením !
K výkonu trestu byl na škole speciální zaměstnanec, učitel totiž děti bít nesměl.

A pozor, netrestalo se pouze za špatné učení !!!
Prohřeškem bylo i hlučné chování, courání po škole, posílání lístečků se vzkazy, utíkání ze školy na konci vyučování doprovázené řvaním a strkáním, ale také třeba nedodržování zasedacího pořádku.

* Chudí žáci si museli přivydělávat žebrotou

* Nejlepší žáci byli na konci roku pochváleni a dostali malý dárek, lenochům byli nasazeny oslí uši
Od 17. století učili větší děti jezuité, jejich školy byly něco jako dnešní gymnázia.
Školy pro mladší děti byly otřesné. Děti různého věku seděly ve špinavých třídách a nebylo výjimkou, že jim společnost dělala rozmanitá drůbež.
Většinou se učilo číst a psát, protože matematiku občas neovládal ani pan učitel, ten ale ovládal velice dobře nadávky a bití.
* Mnoho dětí do školy vůbec nechodilo. Pro rodiče bylo výhodnější je posílat pást dobytek
► ROK 1774◄ .
- císařovna Marie Terezie toho měla dost a tak se rozhodla udělat ve školstí pořádek.
Zavedla povinnou šestiletou školní docházku, omezila tresty - od té doby byli zlobivci zapisování do "černé knihy hanby", nebo sedávali v "oslovské lavici".
Součástí povinné školní výuky bylo čtení, psaní, počítání, náboženství a základy hospodaření.

* Latina, dějepis, přírodopis, sloh nebo třeba geometrie se vyučovaly až na vyšších - nepovinných stupních.
Tak co, ještě pořád se ti zdá škola tak hrozná?

Čemu nás vlastně ve škole naučili?!

12. června 2009 v 18:57 Škola a všechno kolem...
Nejen učitelé nám pylně vtloukali do hlavy moudra. I rodiče přispěli svoji výukou...

Jen posuďte, čemu všemu nás naučili:
CHOVÁNÍ:

"Rodiče mají vždy pravdu."
BIOLOGIE:

Máma-biologickému cyklu :"Přivedla jsem tě na tento svět a můžu tě z

něj zas rychle sprovodit!"


Táta-přírodním zákonům: "V tvém pokoji to vypadá ,jako by se tam

přehnala smršť!"
CHEMIE:

Máma-propustnosti: "Zavři pusu a sněz tu polívku!"
LOGIKA:

Máma-stručnosti: "Proč?Protože jsem to řekla!"

Táta-důslednosti: "Ještě chvíli breč a já ti k tomu dám opravdový

důvod!"
PRACOVNÍ VÝCHOVA:

Máma: "Modli se ,aby to šlo dolů!"

Poznámky

12. června 2009 v 18:56 Škola a všechno kolem...
Většině z vás se do školy moc nechce. Pořád jenom samé učení a žádná zábava.
A přitom se někteří učitalé tolik snaží pobavit nás.
Nečastějším zdrojem bývá žákovská knížka. Jen posuďte sami:
 • hází si o přestávce hopíkem, který ničí strop a podlahu v dalším patře
 • šeptá při volné zábavě
 • učitel jménem Josef Dibal napsal do žákovské knížky tuto poznámku: "Na zem plival.Josef Dibal"
 • do umyvadla napuštěného vodou dává žákovskou knížku s vysvětlením, že se ji snaží utopit
 • svačí cibuli a obtěžuje zápachem
 • kdykoliv je vyvolán, kouká na mě jako na idiota a ptá se jestli to myslím opravdu vážně
 • neustále se baví a odmítá mi říct o čem
 • při hodině dějepisu zapálil lavici a naváděl zbytek třídy, aby mě upálili
 • sebral třídní knihu, nechce ji vrátit a žádá výkupné
 • strká si lentilky do nosu a hraje všemi barvami
 • směje se mi DRZE do očí za mými zády

Jak přežít ve škole - Jak se ulít z písemky

12. června 2009 v 18:54 Škola a všechno kolem...
1) o hodině se vymluvte, že jdete na záchod, a jděte do automatu nebo do bufetu pro něco na uklidnění..... přijdte ke konci vyučování, vymluvte se, že ste měli sračku

2) o TV se schovejte do šatny nebo na chodbu s kámošem. Až budou všichni v tělocvičně, toulejte se po škole a klepejte na každou učebnu kolem který projdete. Nezapomente se schovat...

3) sežente si míček a o hodině si házejte mezi spolužáky, nebo jej házejte po učiteli.

4) vždy když budete zkoušení se vymluvte se na to, že vám pes sežral sešit a ještě ho nemáte přepsaný.

5) jestliže máte depresi o hodině, vemte si zásobu papírů a trhejte jej na maly kousíčky, a potom je rozfoukávejte po třídě. Až si vám učitelka všimne, poručí vám ať to uklidíte....... a máte celou hodinu zabitou :oD..


Jak přežít ve škole - Taháky! (návody a triky)

12. června 2009 v 18:54 Škola a všechno kolem...
Zase je tu po Vánocích škola a s ní přichází i doba písemek a zkoušek. Spoustu z nás už jistě nachytali jak opisujeme, nebo jak někomu radíme. TAKŽE POZOR KAMARÁDI! Příště trochu opatrnosti! Proto ti MIXÉR přináší pár rad na chytré skrýše pro TAHÁKY a taky pár hloupostí (které jsem našla v časopise), co nikdy nezkoušej!...


► BEZVA SKRÝŠE:
1) SPONA OD PÁSKU: Jde o takovou to otevírací železnou obdelníkovou sponu, do ní můžeš přilepit taháček a při písemce se jen vymluvit na bolesti břicha.
2) NOŽIČKY U BRÝLÍ: Zamaskuješ to tak, že si je budeš čistit (to ti dá dost času na přečtení nápovědy).
3) HODINKY: Ukáží ti nejen čas k dokončení písemky, ale také malou pomoc. Za jejich pásek klidně vtěsnáš úzký taháček!
4) ČMÁRANICE: Pokud máš počmáranou láhev, tak si ji postav na lavici (učiteli řekni, že máš v poslední době hroznou žízeň) a mezi podpisy a obrázky se pár malých písmenek z matematiky určitě ztratí. (to samé lze použít i na pouzdro)

► TOHLE NENÍ DOBRÝ NÁPAD:
1) PODRÁŽKA BOT: To je pořádná hloupost. Aby jsi na tahák viděl/a, musel/a by jsi nohy podivně vykrucovat před sebe a do stran. U učitele by to vzbudilo podezření a výmluva, že tě bolí nohy by asi nezabrala...
2) OHRNUTÍ KALHOT: Taky velmi hloupá schovka. Papírek se ti navíc v záhybu bude překlápět a ty ho stejně nepřečteš bez toho, aby byl popraven do jiného úhlu. Učitel si tě mezitím měří pohledem.
3) ZRÁDNÉ VLASY: To ani nezkoušej! Schovat si tahák pod pramen vlasů by mohl jen velký cvok. To je asi ta nejhloupější skrýš ze všech. Při každém popravení vlasů, pohybu hlavy, nechtěného trknutí souseda a dokonce i závanu větru odhalí tvůj taháček celá třída!
4) NÁUŠNICE: Při pohybu se otočí na nesprávnou stranu. A než by sis ji sundala, tak by si ten milý papírek přečetla celá třída... takže sbohem lepení taháků na zadní stranu náušnic.
5) POD RUKÁVEM: Tato skrýš není přímo hloupá, ale musíš si dát pozor, aby ti papírek z rukávu nevypadl (uvědom si, jak dlouho ho budeš muset v rukávu chránit). Pokud si na něj dáš pozor, tak jej klidně použij.

Když se na to teď dívám, říkám si jestli není jednodušší radši se látku naučit, co? No hlavně buďte opatrní a hodně jedniček...


Jak si vytvořit křížovku např. do Aj

12. června 2009 v 18:52 Škola a všechno kolem...
Kdyby si někdo chtěl vytvořit svou vlastní křížovku na procvičování probírané či starší slovní zásoby, může použít odkaz na tuto webovou adresu : Instant Online Crossword Maker. Bohužel, nejdou sem vložit ukázky textu z popisované stránky pro lepší ilustraci celého postupu, ale pokusím se o jednoduché vysvětlení všech kroků. Pokyny sice budete mít v angličtině, ale s mou pomocí v češtině by se mělo vytvoření křížovky povést.


Do velkého okna s názvem Enter your words...budte vkládat anglická slova a lomítkem oddělíte český význam, např. house / dům. Za každým českým významem musíte klepnout entrem, aby se seznam zadaných slov a významů stavěl do sloupce. Po vyplnění alespoň 10 , lépe však více slov, postupujte dál takto: okénka Columns a Rows ponechte s nápisem Auto. Do okénka Title napište cokoliv, např. jen Slova. Poslední krok je klik na okénko Create Puzzle.

Na stránce, která se objeví, si vyberete modrý odkaz " puzzle", kde se ukáže hotová křížovka se zadáním Across - rovně a Down - dolů, a teď si ji můžete vytisknout! Kdo by chtěl vytisknout i její řešení, musí kliknout na modrý odkaz " solution".

Nebojte se vytvořit doma příklad křížovky pro spolužáky a přinést jej do školy, můžeme vaši křížovku použít ve výuce.

http://www.puzzle-maker.com/CW/

Hodně štěstí, good luck!Jak přežít ve škole - Murphyho zákony

12. června 2009 v 18:45 Škola a všechno kolem...

Murphyho zákony

TADY JE PÁR MURPHYHO ZÁKONŮ, KTERÉ URČITĚ ZLEPŠÍ NÁLADU!
 • Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval.
 • Nikdy není jisté, kdo má pravdu, vždy je však jisté, kdo je šéfem.
 • Chybovati je lidské- a svalit chybu na druhého ještě lidštější.
 • Jestliže se něco zasekne, jděte na to silou. rozbijeli se to, stejně byste to museli vyměnit.
 • Když se Ti rozsype krabička hřebíků na podlahu, ten poslední, co sebereš z podlahy bude vždy předposlední.
 • Tělo člověka ponořené do horké vany způsobí vyzvánění telefonu.
 • Hodinky jsou vodotěsné až do té doby něž se ponoří do vody.
 • Je vědecky nemožné, aby pršelo, pokud jste si sebou vzali deštník.
 • Jestliže se nám něco konečně povedlo, v budoucnosti zjistíme, že by bylo lepší, kdyby se to nepovedlo.
 • Šedesátidenní záruka vám zaručuje, že se výrobek pokazí 61. den po zakoupení
 • Když vám spadne chleba, vždy tou namazanou stranou dolu.
 • Jestliže přestoupíš do jiné fronty, ta, kterou jsi opustil začne postupovat rychleji.
 • Teprve když ses osprchoval, zjistíš, že nemáš ručník.

Jak přežít ve škole - Zeměpisné neznalosti

12. června 2009 v 18:44 Škola a všechno kolem...
ZEMĚPISNÉ NEZNALOSTI aneb LIDSKÁ HLOUPOST JE NEKONEČNÁ
V jednom svém předešlém článku cituji přísloví, které se mi docela líbí a nedá mi to, nepoužít ho v souvislosti s následujícími obrázky.

To přísloví říká: "nekonečný je vesmír a školní rok" - já bych to doplnila, že pro některé asi ten školní rok skončil moc brzo. Mrkněte se na obrázky, které mi přišly nedávno e-mailem a určo budete se mnou souhlasit.
► Nová mapa světa podle CNN

- máme nové sousedy - Irák
- a teď pro změnu nemají naši sousedé nás. Tak kam se poděla ta Česká republika
► na jihozápadě České republiky vyrostlo nové město. A není to lecjaké město, je to hlavní město Slovenska...
►Česko má novou vlajku ! Celý svět to ví, jen Češi ne - jak typické
- k tomu není asi co dodat